• Izba Regionalna - galeria

    IMG_3448.jpeg Galeria prezentująca Izbę Regionalną w Pokoju.

  • Historia Izby Regionalnej

    Izba regionalna utworzona została w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej OSP w Pokoju. Celem zapewnienia właściwych warunków do jej funkcjonowania niezbędne było wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu tzw. "małej świetlicy" oraz zakup wyposażenia do utworzenia ekspozycji stałej.