Historia OSP

zosp.jpegPierwsza wzmianka o powstaniu straży ogniowej w Pokoju pochodzi z 1909 roku. W 1946 roku w Pokoju odbyło się pierwsze zebranie wiejskie, na którym powołano zarząd OSP oraz zwerbowano kilkunastu członków, funkcje prezesa i naczelnika pełnili wówczas Jan Fuks i Józef Ryniak. Poprzednia remiza podczas działań wojennych została całkowicie spalona, więc pierwsza siedziba straży mieściła się w budynku stanowiącym własność parafii ewangelickiej. W 1949 roku przeniesiono siedzibę jednostki do pomieszczeń, w których znajduje się do dziś. W dniu 25 kwietnia 1965 roku społeczeństwo Pokoju ufundowało i przekazało swojej jednostce OSP sztandar. W roku 1983 OSP Pokój zdobyła I miejsce na zawodach sportowo–pożarniczych w Wołczynie. Większość akcji OSP dotyczy pożarów leśnych i z tego względu za dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kup i ofiarne ratowanie lasów jednostka otrzymała dyplom uznania i nagrodę z Ministerstwa Leśnictwa w Warszawie. Tak jak inne jednostki straż w Pokoju wykonuje również wiele prac na rzecz wsi i gminy. Od 1980 roku prezesem jest Alojzy Kubica, a naczelnikiem – Zbigniew Baran (od 1990).