Izba Regionalna w Pokoju

Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju

ul. Wojska Polskiego 26

46-034 Pokój

tel.: 77 469 30 47