Zarząd OSP

zosp.jpeg

Prezes - Alojzy Kubica

Wiceprezes - Jakubik Paweł

Naczelnik - Baran Zbigniew

Zastępca Naczelnika - Nartowski Paweł

Sekretarz - Gryl Wiesław

Skarbnik - Baran Jan

Gospodarz - Kant Krystian

Członek Zarządu - Pietrzak Edward