Historia Izby Regionalnej

Izba regionalna utworzona została w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej OSP w Pokoju. Celem zapewnienia właściwych warunków do jej funkcjonowania niezbędne było wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu tzw. "małej świetlicy" oraz zakup wyposażenia do utworzenia ekspozycji stałej.

W izbie regionalnej można obejrzeć: wystrój dawnej kuchni i izby paradnej, kąciki gospodarskie: szewski. pszczelarski, rymarski, stolarski, ekspozycję „od ziarenka do bochenka.”, ekspozycję strażacką. Szczególnie bogate zbiory lamp naftowych, tar do prania, żelazek, haftów, jak również stare czasopisma i książki.

Utworzona ekspozycja jest promowana przez Gminę Pokój i jej jednostki. Izba służy do promocji bogatej historii miejscowości. Gromadzone są w niej informacje i przedmioty związane z miejscowością Pokój. W tym celu powstał serwis www.izbaregionalnapokoj.pl   promujący funkcjonowanie Izby.

W ramach ekspozycji realizowane są tu cykliczne działania edukacyjne i integracyjne. Świetlica jest dostępna 3 razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątek), natomiast izba regionalna we wtorki, czwartki i soboty.